Az EvaSys

Az EvaSys program intelligens megoldás az egyetemek és más oktatási intézmények számára az oktatás minőségének gyors és hatékony kiértékelésére

Az EvaSys szoftverrendszer internetes technológiát használó, magasszintű adatfeldolgozó eszköz.

Lehetővé teszi kurzusok, oktatási projektek és egész szervezetek automatikus, rendszeresen elvégzett kiértékelését anélkül, hogy időt vagy pénz kellene fordítani az adatok begyűjtésére és feldolgozására. A lehető legnagyobb automatizálási fokot nyújtja, biztosítja a felmérési eredmények sokoldalú felhasználhatóságát.

Igazodik a szervezet felépítéséhez. Egyszerre centralizált és decentralizált: felméréseket végezhetnek az oktatás minőségéért felelős személyek, az oktatók, a tudományos munkatársak vagy akár a hallgatók is, megfelelő jogosultság birtokában.

Kérdőívek összeállítása

Az EvaSys kérdőív-szerkesztőjével pár perc alatt megszerkeszthetők a kérdőívek. A kérdőív-szerkesztő nemcsak a kérdőívek elrendezését állítja elő automatikusan, biztosítja egyúttal a professzionális megjelenést és a gépi feldolgozhatóságot is. Kérdésfajták széles választékából válogathat (skálázott, feleletválasztós és szabadon megválaszolható kérdések, mátrixok), kérdéskönyvtár és kérdőív-könyvtár segíti munkáját.

A felmérési folyamat előkészítése, elindítása

Néhány gombnyomással elindíthat felmérési folyamatokat, akár online, akár papír-alapú felmérést szeretne lebonyolítani. A kívánt előadások és kérdőívek kiválasztása után a rendszer automatikusan létrehozza az egyedi, megfelelő adatokkal feltöltött kérdőíveket.

Papír-alapú felmérések esetén a kérdőívek kinyomtatása a háttérben, automatikusan történik.
Online felmérés esetén a felmérés minden szakaszának időpontja előre megtervezhető, majd a számítógépes időzítésnek köszönhetően a felmérés automatikusan futtatható: a felmérés indításának, a jelszavak és az emlékeztető e-mailek kiküldésének, valamint a felmérés lezárásának ideje mind előre megadható.

Automatikus jelentéskészítés, azonnali visszajelzés

A kérdőívek digitalizálására a beolvasó-állomásokon kerül sor, kötegelt beolvasási módban. A beolvasó-állomások bárhol felállíthatók az egyetem területén.

A felmérés lezárását követően azonnal megtörténik az adatok automatikus feldolgozása, és elkészül a felmérés eredményét tartalmazó jelentés. A rendszer automatikusan elküldi a jelentést mail-ben az arra kijelölteknek.

A lap tetejére

További kiértékelési lehetőségek

A felmérés lezárásakor automatikusan elkészülő jelentésen túl lehetőség van az adatok további összegzésére, analizálására.

A kurzusok felmérési eredményei összesíthetők, csoportosíthatók, gyorsan készíthetők összesített jelentések kurzustípusokra, oktatókra, tanulmányi programokra, vagy akár az egész karra vonatkozóan.

Az időben egymás után többször elvégzett felmérések adatairól kérhet automatikusan elkészülő összegző jelentéseket, az összesített átlagértékkel való összehasonlításokat, idődiagramokat.

Az adatok egyszerűen konvertálhatók más statisztikai programcsomagok számára (Excel, SPSS), további flexibilitást adva ezzel a rendszernek.

A lap tetejére

Minőségmenedzsment

Az esetenként több száz vagy ezer felmérés gyors és hatékony áttekinthetőségéhez az EvaSys tömör, könnyen értelmezhető nézeteket készít a rektorok, dékánok vagy egyéb vezetői szinten lévők számára. Bemutatja a felmérés eredményét korábbi felmérési eredményekhez, vagy előre megállapított szintekhez képest. Jelzőlámpa szimbólumok segítik a gyors áttekintést, és felhívják a figyelmet a problémás területekre.

Neves minőségmenedzsment technológiák (TQM/ISO 900x, EFQM, stb.) hangsúlyozzák a felmérések folyamatos végzésének, az eredmények analizálásának és a visszacsatolásnak a fontosságát.. A minőség nyomon követéséhez, a vezetői döntéshozatal előkészítéséhez, a vezetői intézkedések hatásának utólagos felméréséhez folyamatos, belső megoldás szükséges. Az EvaSys kifejezetten ennek a menedzsment-filozófiának a szellemében jött létre.


Vizsga-feladatsorok létrehozására alkalmas modul

Az oktatók könnyen elkészíthetik vizsgáztatásra is alkalmas, egyénileg összeállított teszt-feladatsoraikat. A kitöltött feladatsorok automatikus kiértékelése után az oktató is, és a vizsgázók is megkapják az eredményt.


Általános jellemzők

Web-alapú rendszer, könnyen integrálható a már meglévő helyi számítógépes környezetbe. Platform független, használata nem igényel speciális szaktudást. Biztosítja a megfelelő adatvédelmet és anonimitást.

 

A lap tetejére

Kezdőlap | Termékek | Szolgáltatások | Támogatás | Hírek | Magunkról | Kapcsolat
VSL | Jogi nyilatkozat | Oldaltérkép | Print